CNM

CNM är en behandling som skiljer sig mycket från den klassiska massagen.

Det är en metod som är mycket gynnsam på alla, främst fibromyalgipatienter och människor med reumatisk värk.

Behandlingen går ut på att få blod- lymf- och nervbanor i ett friskt och obehindrat flöde.
Genom att gnugga längs banorna öppnar man upp kärl, ådror o. dyl. så att vätskor och substanser obehindrat kan flöda till olika organ.
Har man dålig cirkulation blir kärlen slaggfyllda och hindrar då det fulla flödet.

Detta ställer till mycket besvär i kroppen.
Blodet med sin näring når dåligt fram till de organ och muskler som ligger efter den slaggfyllda spärren.
Lymfvätskan har problem att nå ut till vävnader och lymfknutor.
För att nervimpulserna ska fungera måste signalsubstanserna innehålla alla ämnen som behövs.

Är flödet dåligt fördelas hormoner, mineraler, endorfiner o.dyl. inte på rätt sätt i kroppen, vilket bidrar till funktionsnedsättningar, smärta och rörelseinskränkningar.

Behandlingen kan vara smärtsam beroende på hur mycket slaggprodukter (gifter och annat som kroppen förbrukat) man har i sig. För att få en optimal genomströmning av kroppsvätskor "städar" man hela kroppen.

Man öppnar upp i ljumskar, armhålor, runt leder och mage. Man går igenom precis hela kroppen för att inga cirkulationsspärrar ska finnas kvar. Bröst, nacke, armar och ben liksom händer och fötter blir genomgångna.

Bindväv och hud skiljs från varann så att vävnadsvätskorna ska kunna frigöra vävnaderna från varandra.