Tystnadsplikt

Om våra vänner vet vi inte mycket. Om våra kollegor vet vi nästan inget.

Om våra patienter vet vi mycket, det har vi läst på kort och i journaler. Det hör till tjänsten att veta.

Det kan ha med döden att göra, eller med livet och modet att leva och kämpa i dagar, nätter och år.

Det vi får veta är inte vårt. Det har vi bara lånat för att kunna hjälpa och vårda.

Det vi lånat ska vi återlämna oförbrukat till den som kanske inget annat äger än detta "om sitt eget jag".

Så aldrig får vi säga vad vi vet om den vars innersta hemlighet vi lärt känna i tjänsten.

För vi har lovat....